Orta yetişkinlik döneminde sosyal gelişim

Orta yetişkinlik döneminde sosyal gelişim

Orta yetişkinlik dönemi, yetişkinlik dönemi olarak da ifade edilmektedir.

İster yetişkinlik, isterse orta yetişkinlik diyelim, anlatmaya çalıştığımız gelişim evresi 40-65 yaşları arasını kapsadığına göre netice değişmeyecektir.

Denge, uyum ve istikrarlı bir gidişatın hâkim olduğu 40 ve 50’li yaşlar, yetişkinler için liderlik yaşı olarak da nitelendirilmektedir.

Meslekte ilerleme arzusu, bu yaşlarda bireyin yaşantısına daha çok egemen olan bir etken durumuna gelir.

İçinde bulunduğu çevrenin kendisine verdiği fırsatlar ve olanaklar ölçüsünde hazır bulunuşları doğrultusu ve düzeyinde oldukça önemli eserler verirler.

yetişkinlik

Dönemsel Sorumluluk Duygusu

Dönemin sonlarına doğru sorumluluk duygusu en üst düzeye ulaşır.

Bu nedenle işini, yaşantısını, eşini, çocuklarını ve her şeyi daha yoğun, daha çok eleştirir

Bu dönemin gereği yaşanan menopoz-andropoz ve sağlık sorunlarının yarattığı sinirlilik bireyin çevresiyle olan sosyal uyumunu zaman zaman bozabilir.

Bu sorunu kadınlar, erkeklere göre daha yoğun yaşarlar.

Yetişkinlik Döneminde Birey

Yetişkinlik döneminde bireyin toplumsal dünyası önceki dönemlere göre gelişme hızını yitirdiği gibi toplumsal durumlar da önemini bir ölçüde yitirmektedir.

Daha çok içsel süreçlerin önem kazandığı bu dönemde, toplumsal rollerinin sayısı ve çeşitliliği azalmaya, toplumsal etkileşim sıklığı düşmeye başlar.

Yetişkin kimsenin kendisiyle daha çok ilgilenmeye başlamasının temel nedeni, bu durum olsa gerek.

yetişkinlik ne zaman başlar

Çevresel Süreç

Bu süreçte ortaya çıkan çevresel değişmelerle başa çıkabilecek bilgi ve becerileri daha önce kazanmış olsa bile; bundan böyle yetişkinin yeni rolleri öğrenmemesi anlamına gelmez.

Bu süreç, başarıya ulaşma, güç kazanma, kendini gerçekleştirme ve yeterlilik eğilimlerin en üst düzeye ulaştığı bir dönemi kapsamaktadır.

Yetişkin, 40 yaşlarına geldiğinde çevreyi, cesareti ve atılganlığı ödüllendiren, kendisini de doğacak fırsatları değerlendirebilecek güçte görürken 60’lı yaşlara geldiğinde çevreyi karmaşık ve tehlikeli olarak algılamaya başlar.

Gelişim Görevi Sorumlulukları

Genç yetişkinlik döneminde gelişim görevlerini meslek seçimi, eş seçimi, aileyi kurma, eşle sağlıklı ilişki, bebek sahibi olma, ilişki ağına bebeğin katılmasıyla gelen genişleme ve uygun anne-baba rollerinin kazanılması gibi başlıklar altında toplayabiliriz.

Orta yetişkinlik dönemine girmeyle birlikte çocuklarının yarattığı sosyal, psikolojik ve ekonomik ortam, ilerleyen yıllarda çocuğun da bir genç yetişkin olarak evden ayrılmasının yaratacağı ilişkiler ağı, yetişkinin sosyal yaşantısını önemli ölçüde etkilemekte ve ona yeni gelişim görevleri yüklemektedir.

Eşler arası ilişkilerde bir gevşeme ve konuşma sürelerinde bir hayli azalma olmuştur.

Aralarındaki konuşma, paylaşım olmaktan çıkarak zorunlu iletişime dönüşmüştür.

Yani eşler arası etkileşim nitelik ve nicelik açısından değişmiş ve doyum sağlama düzeyi önceki dönemlere göre hissedilir ölçüde düşmüştür.

Bu nedenlerle, tıpkı evliliğin ilk yıllarında olduğu gibi 40-45 yaşlar arasında boşanmaların sayısında diğer yıllara göre artış olduğu gözlenmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.