Genç ve yetişkinlik dönemi sosyal gelişim

Genç ve yetişkinlik dönemi sosyal gelişim

Peki sosyal hayat ne demektir?

İnsanlarla birlikte yaptığımız etkinlikler, kurduğumuz diyaloglar, yaptığımız işler ve konuşmaların hepsi sosyal yaşamın birer parçasıdır.

Yaşlandıkça, kan damarlarınız sertleşme eğilimindedir ve içlerinde plak birikerek kan basıncınızı yükseltebilir.

Bu eğilim birçok sağlık problemlerine yol açabilir. Kan basıncınız çok yükselirse, kalp hastalığı, felç, böbrek hastalığı ve gözlerinizle ilgili sorunlar için daha büyük bir risk altındasınız demektir.

sosyal çocuk

Yetişkinlik Dönemine Giriş

Yüksek tansiyon, 21. yüzyılın başlarındaki düşüş döneminin ardından son yıllarda yükselişe geçti.

Gencin yetişkinlik dönemine girmesiyle birlikte gelişim enerjisi, biyolojik alandan daha çok sosyal gelişim alanına kaymaktadır.

Fakat gençlik döneminde ilgilerini kendine yöneltmiş bulunan birey, genç yetişkinlik dönemine girmesiyle birlikte kendisini yeniden tanımlama ve yapılandırma sürecine girer.

Sosyal etkenler, bu süreçte hâkim rol oynarlar.

Sağlıklı Yaşam İçin Sosyalleşme

Yaşamın önceki dönemlerinde olduğu gibi bu döneminde de bireylerin sosyalleşmesinde aile varlığını yine birincil bir sosyal birim olarak sürdürmesine rağmen, sağlıklı bir sosyalleşme için, ileriki yaşlarda tek başına yeterli olmamaktadır.

Bu nedenle genç yetişkin, mevcut sosyal çevreler içinde kalmayla yetinmeyip yeni sosyal çevreler de oluşturmaya başlar.

Arkadaş grupları, gönüllü kuruluşlar, dini ve politik topluluklar yetişkinlerin yeni sosyal roller kazanması bakımından oldukça önemlidir.

Genç yetişkinlik evresinde bulunan bireyler, ergenlikten yetişkinliğe geçerken kendine özgü sorunlar yaşarlar.

Gelişim dönemlerinin doruk noktası olarak kabul edilen gençlik döneminde, uygun bir çevre içinde bulunmuş ve sağlıklı ilişkiler kurmuş, sorumluluk kültürü içinde yetişmiş olanlar, gen yetişkinliğe daha rahat girmektedirler.

sosyal

Yetişkinlik Süreci

Biyolojik ve fizyolojik olarak belli bir olgunluk düzeyine ermiş olan genç yetişkinin, etkin olarak üretime başlamasıyla birlikte toplumdaki yeri ve statüsü değişecektir.

Lakin bu durum, genç yetişkin için sosyal anlamda yeniden bir var oluştur.

Daha önceleri aile merkezli bir yaşantı sürdüren genç yetişkin ya evlendiği, ya kendi işini kurduğu için ya da başka nedenlerle ailesinden ayrılır.

Çocukları dünyaya gelir.

Onların bakımı, eğitimi, geleceklerinin hazırlanması gibi durumlar yeni yeni sorumluluklar yüklemektedir.

Böylece genç yetişkin, daha özerk bir yaşantının içine girerken aynı zamanda daha yoğun da sorumluluklar üstlenmektedir.

Üstlendiği sorumluluklar altında yetişkinlerin rollerini keşfeder ve yaşamına mal etmeye çalışır.

Bununla birlikte bu gayretindeki başarısı onu, yetişkinler dünyasına taşır.

Sosyal Gelişim

Genç yetişkinin sosyal gelişimi, duygusal ve kişilik gelişiminde olduğu gibi içinde bulunduğu sosyal ilişkiler ağının niceliği ve niteliğiyle tamamen yakından ilgilidir.

Hatta aile yaşantısı, eşi ve çocuklarıyla olan ilişkiler iş ve meslek yaşantısı, bunlardan aldığı doyum, genç yetişkinin yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirmesinde ve toplumsal anlamda var olmasında oldukça önemlidir.

İlk yılları heyecanlı ve istikrarlı geçmesine rağmen; birkaç yıl sonra genç yetişkin, içinde bulunduğu durumdan hoşnutsuzluk duymaya başlar, bu nedenle de iş ve aile yaşantısında yeni arayışlara girer.

Bu arada işini değiştirenlerin oranı azımsanmayacak bir düzeydedir.

Toplumda daha farklı bir konumda olmak arzusunun sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, otuz yaşlarında yerini yeniden düzenli ve kararlı bir yaşantıya bırakır.

Artık genç yetişkin, toplum içindeki yerini almış, işini büyük ölçüde benimsemiş, o işte gelişim planları olan ve başıboşluktan kurtulmuş ve durulmuş bir kişi olur.

sosyallik

Meslek Seçiminde Yaş Psikolojisi

Genel olarak bakıldığında genç yetişkinliğin ortalarına doğru, başta mesleki yaşantısı olmak üzere bütün faaliyetlerinde verimliliğin zirvesine ulaşılır.

Bu dönemin ortalarına doğru görülen en önemli özellik de, ilişkilerin derinleşmesi ve uğraşların istekle ve şevkle yerine getirilmesi için gösterilen yoğun gayrettir.

Kırklı yıllara doğru başına buyruk bir yaşantının hâkim olduğu bir anlayış içinde varlığını sürdürmekte olan genç yetişkin, toplumun daha çok kabul ettiği rolleri üstlenme ve sivrilme çabaları içinde olur.

Sosyal Gelişimde Olgunluk Süreci

Bu yaşlarda yaşamın gereklerini yerine getirebilecek ve zorluklarının üstesinden gelebilecek bir sosyal gelişim, yani sosyal olgunluk düzeyine ulaşmış olması gerekir.

Bundan böyle bireyin bu döneme gelene kadar sosyal olgunluk düzeyine ulaştığını belirtmiştik.

Sosyal olgunluk her yaş basamağına göre, genel olarak insanın ulaşması gereken sosyal düzeyi ifade etmektedir.

Sosyal olgunluk, bireyin başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilecek ve sürdürebilecek bir yeterliğe ve gelişmiş bir benlik yapısına sahip olması; kendini gerçekleştirmede belli bir düzeye ulaşması; kendini-çevresini ve çevresinde olup bitenleri doğru algılayabilecek bir iç görü ve anlamlı bir yaşam felsefesi geliştirmesidir.

Aynı zamanda sosyal olgunluk sosyalleşme süreci içinde kazanılan esnekliği ve sosyal uyumu ifade eden bir kavramdır.

Sosyal olarak olgunlaşmamış birey, sürekli olarak ya isyanları oynar, ya da işbirliğine yanaşmayarak toplumdan kaçar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.