Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Doğal dünyanın incelemesidir bilim.

Postmodernizm ve Realizm Akımlarını Destekleyici Kavramlarla Açıklama

Bilim geçmişten günümüze her daim var olmaya gelişmeye devam etmiştir.

Fakat bu gelişmeler her zaman olumlu sonuçlar değil , türlü olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.

Geçmişte bilim için tek bir doğru üzerinde yürüdüğünü görürken, günümüzde bazı insanlar tarafından saptırılmaya, farklı görüşlere, bazen bilimde bile haddi aşmaya doğru giden durumlar gözlemlemekteyiz.

Lakin bilime farklı bir bakış açısı kazandıran postmodernistler aslında modern çağın bilime farklı bir kapı açtığını ve bunun olumlu gelişmeler kaydettiğini savunmaktadır.

Nitekim bu savunmayı yaparken bile kendi bakış açılarını dikkate almış dış dünyayı yok saymışlardır.

Oysa ki bilimin en önemli özelliği nesnel olmasıdır.

Başka bir değişle bilim herkes tarafından kabul edilebilir olmasıdır.

bilimsel evlilik

Bilimsel bilgiye ulaşabilmek ancak nesnellikle mümkündür.

Aksi takdirde bilim nesnelliğini kaybetmekle birlikte sahte bilimi (pseudoscience) de beraberinde getirecektir.

Bilimin en önemli amacının düşünmek olduğu kanaatindeyim.

Bu daha sonra teorik bilgilerle geliştirilebilir fakat üzerine düşünülmemiş , araştırılmamış bir ürünün faydasından çok zararı olacaktır.

Nitekim günümüzde bununla ilgili bir çok örnek görmekteyiz.

Çok Kültürlülük

Batı’da yapılan bilimsel çalışmaları nedensiz bir şekilde reddedip, dil , din , kültür ayrımı yaparak kendi menfaatlerimiz uğruna neden çatışma yaşarız?

Bunda kayıp Batı’nın mı olacaktır yoksa bizim mi?

Kültür adı altında savaşıyorsak kendi kültürümüze ne kadar sahip çıkıyoruz?

Asıl tehlike çok kültürlü olmakta mı yoksa kültürsüz olmakta mı ?

Cevapları okuyucuya bırakıyorum.

Yine buradan hareketle günümüzde yerel bilim (indigenous science) adı altında insanların yaşadığı kültüre uygun olan değerleri alıp geri kalanını reddetmesi yine bilime ciddi anlamda zarar veren etkenlerden biridir.

Buna örnek olarak ; günümüzde Coronavirus salgını nedeniyle tüm dünya ciddi bir dönem geçirdi ve geçirmeye devam ediyor.

bilim adamı

Bilimsel Çalışmalar

Bilim insanları bu konu hakkında ciddi çalışmalar yaptı , yapmaya devam ediyor.

Ancak geçmişte aşı yapımında ciddi çalışmalar yapmış bir ülke olarak neden bu konuda çaresiz kaldık diye düşünmeden edemiyorum.

Diğer ülkelerde de yapılan çalışmalardan ne kadar haberdarız?

Dünya’yı takip edebilmek neden bu kadar zorlaştı?

Neden hiçbir konu hakkında bilgi sahibi olamıyoruz?

Bu soruları sorabilmek için bile çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Ve daha da acısı sorduğumuz sorulara cevap verebilecek bireylerin ülkemizde var olmaması.

Hem düşünmeyi engellemek hem de bilgiye ulaşmanın yollarını kapatmak bir ülkenin çökeceğinin en belirgin özelliğidir bence.

Çünkü yaşadığım vatanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü hem okuyucuya hem kendime bir kez daha hatırlatmak isterim ki ;

”Düşünemeyen beyinler, düşüncesizlere esir olmaktan ötye gidemezler.”

Düşünmeye karşı ciddi bir engelle (obstruction) karşı karşıya olduğumuz gözle görülür bir gerçek.

Bu da hem bilimi hem de insanlığı sahte , var olmayan gerçekliğe sürüklemekte ve tüm dünyaya zarar vermektedir.

bilimsel bakış açısı

Özgürlük ve Bilim

Post-modernistler özgürlükçülük adına hareket edelim derken ne yazık ki bilim eğitiminin de yozlaşmasına kapı

açtılar.(TAŞKIN,2018)

Okuldaki yeni eğitim sistemi, yeni müfredat bu durumu gözlemlemek için yeteri olacaktır.

Çünkü dersler tamamen birey odaklı işlenmekte, nesnellikten uzak bir durumda yürütülmektedir.

Bilim eğitimi için gerekli olan derslerin saatleri azaltılmış veya tamamen müfredattan çıkartılmış olup yerine düşünmekten bir haber olacağımız dersler eklenmiştir.

Sadece öğrenciler değil öğretmenler de bu sistemi kabullenmekle birlikte ,en büyük mağduriyeti yaşamaktadır.

Çünkü gerçekte anlatması gerekeni değil , müfredatın ona söylediği şeyi yapmak zorunda oluşu büyük bir mağduriyet göstergesidir.

Bu da şunu gösteriyor ki okul, bilimsel bilgiye ulaşma yeri olmaktan çıkmış, müfredatın öğretmekle yükümlü olduğu şeyleri vermekle sorumlu, düşünmeye kapalı bir kurum haline gelmiştir.

Burada öğrenciye düşen en büyük görev , kişisel okumalarıyla ,araştırmalarıyla bilimselliğe , bilim eğitime gereken katkıyı sağlamaktır.

bilimsel ortam

Bilimsellikte Bakış Açısı

Yine aynı konuyu sağlık sektörü üzerinden değerlendirelim;

Yerel bilim adı altında hacamatlar , sülükle tedavi gibi yöntemler geliştirerek ülkeye pazarlamakta yine bu yozlaşmanın gözle görülür durumlarından biridir.

Böyle bir tedavi yöntemini Batı’ya pazarlamak ne kadar mümkün olabilir?

Yerel bilim dediğimiz şey ne kadar etkili ya da doğru?

Realizm var olan gerçekliği bütün nesnelliği ile ele alıp incelemekte ve bilimsel bilgi en şeffaf şekilde incelemektedir.

Siegel Bilgi Hakkında

Siegel bilgiyi tanımlarken; doğal dünyanın bilim yolu ile biline bilirliğinin, bilginin teorik formunun test edilebilirliğinin, gerçekten tahmin etme yeteneğinin varlığının, gözlenemeyen nedensel mekanizma ve ilişkileri görünür kılmasının ve derin açıklayıcılığa sahip olmasının özellikle altını çizer (2002 s.808).

Tüm duyu organları aynı oranda çalışan iki kişinin aynı açıdan baktıklarında bile farklı şeyler göreceği gerçeği ortadır.

Ancak kendilerinin inşa ettikleri düşünce, duygu, algı vb. dışında bir fiziksel dünya orada durmaktadır.

Bunlar da realist kampın çok yalın öngörüleridir (TAŞKIN,2018)

Özellikle bu zamanda bu kampın önemi çok daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Gerek eğitimde , gerek sağlıkta, gerek günlük yaşamda kişinin tek bir pencereden bakması ve sadece o pencerenin olduğunu düşünmesi başta kişinin kendisi olmak üzere dünyayı olumsuz etkileyecektir.

Eğer özgürlükten konuşacaksak , en başta düşünce özgürlüğünden konuşmamız gerekir.

Çünkü artık kişi kendi doğrusunu kabul ettirmekte ve başka doğrulara ulaşmayı, başka durumları düşünmeyi tamamen engeller duruma gelmiştir.

Bilim ve Evren

Şöyle toparlama yapmam gerekirse,

Bilim evreni daha iyi anlamamıza , yaşamı kolaylaştırmamıza yardımcı en büyük alanlardan biridir.

Gerek bilim insanlarının , gerekse bilim eğitimcilerinin en büyük amaçlarından biri b olmuştur. Taşkın(2018) ‘ın da dediği gibi;

Bu yazıyla umulan; genç bilim eğitimcilerinin bu tartışmaya katılmaları, göz önünden kaçan ya da kaçırılan bilim eğitiminin asıl sorunlarını gündeme getirmeleri, bunu yaparken ise ABD’nin baskın yapılandırmacılık akımının neden bu kadar popüler olduğunu bir kez daha düşünmeleri ve sistematik olarak sorgulamalarıdır.(2018)

Umuyorum ki gereken sorgulamalarla, bilime, nesnelliğe, bilim eğitimcilerine gereken yardım edilmiş; bilimsel bilgiye ulaşmakla ve onu doğru kullanmakla dünya daha anlaşır bir gezegen haline gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.